මෙවර සා.පෙ.ට LTTE සැකකරුවන් ඇතුළු සිරකරුවන් 22ක් පෙනී සිටියි

මෙවර අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට බන්ධනාගාර සිරකරුවන් සැකකරුවන් 22ක් ඉදිරිපත්ව ඇත.

බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ සුනීත පෙර පාසැලේ රඳවාගෙන සිටි 15 දෙනෙන්ක් හා මැගසින් බන්ධනාගාරයේ රඳවා සිටින 7දෙනෙක් එසේ සාමාන්‍ය පෙළ සදහා පෙනී සිට ඇත.

තවද එල්ටිටී සැකකරුවන් 4 දෙනෙක්ද මෙලෙස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සදහා පෙනී සිටි බැව් බන්ධනගාර දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

ඒ අනුව ඔවුන් විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ අධීක්ෂණය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන මැගසින් බන්ධනාගාරයේ සහ සුනීත පාසලේ විභාග මධ්‍යස්ථාන දෙකක් ස්ථාපිත කරමින් මෙලෙස අදාල සිරකරුවන් සහ සැකකරුවන්ට විභාගයට පෙනී සිටීමේ පහසුකම් සලසා ඇත.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here