නිවාඩුවක් ගත කිරීමට මාලදිවයින් ජනාධිපති ශ්‍රී ලංකාවට

මාලදිවයිනේ ජනාධිපති ඉබ්‍රාහිම් මොහොමඩ් සොලිහ් වසර අවසාන නිවාඩුව සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ තිබේ. ඒ අනුව ඔහු මෙරට සංචාරය කිරීමට න්යමිත බව RaajjeMV වාර්තා කරයි.

ජනාධිපතිවරයාගේ සංචාරය සම්බන්ධයෙන් RaajjeMV සමඟ අදහස් දක්වමින් ජනාධිපති කාර්යාලයේ නිලධාරියෙකු කියා සිටියේ ඔහුගේ සිව් දින සංචාරය අඟහරුවාදා ආරම්භ වන බවත් සොලිහ් සිකුරාදා මාලදිවයිනට පැමිණෙන බවය.

2018 නොවැම්බරයේ නිලධාරී ධුරයට පත්වූ දා සිට සොලිහ් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණියේ හිටපු ශ්‍රී ලංකා අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ නිදහස් දින සැමරුමට සහභාගී වන ලෙසටය.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here