හෙරොයින් ප්‍රවාහනය කරමින් සිටියදී සැකකරු අත්අඩංගුවට

වවුනියාවේ හෙරොයින් ප්‍රවාහනය කරමින් සිටියදී සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලිසිය පවසයි.

24 හැවිරිදි සැකකරු සතුව හෙරොයින් කිලෝග්‍රෑම් 1 ක් තිබූ බව පොලිසිය පවසයි.

හෙරොයින් බස් රථයකින් ප්‍රවාහනය කරමින් සිටියදී වවුනියාවේ චෙටිකුලම්හිදී ඔහු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

හෙරොයින් වල වටිනාකම රු. මිලියන 10කි.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here