2019 වසර තුළ අපරාධ නඩු 16,647ක නඩු කටයුතු අවසන්

නීතිපතිවරයා විසින් 2019 වසර තුළ අපරාධ නඩු 16,647ක් සම්බන්ධ නඩු කටයුතු අවසන් කර ඇත.

මේ අතර දිවයිනේ මහාධිකරණවලට අධිචෝදනා පත්‍ර 9851ක් මෙම වසර තුළ යොමු කර ඇති බවත් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණවල නඩු කටයුතු පැවරීම සඳහා පොලිස්ථානවලට නඩු 3568ක් සම්බන්ධයෙන් නීතිපතිවරයා විසින් උපදෙස් ලබා දී ඇති බවද නීතිපතිවරයාගේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිනි රජයේ අධි නීතීඥ නිශාරා ජයරත්න මෙනවිය පැවසුවාය.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here