ගෝනුස්සන් 200ක් සමඟ චීන ජාතිකයකු අත්අඩංගුවට

ගෝනුස්සන් 200 ක් සමඟ චීන ජාතිකයෙකු බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපලේදී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

ගෝනුස්සන් රටින් පිටතට ගෙන ඒමට තැත් කිරීමේදී මෙලෙස ගුවන්තොටුපලේ රේගු නිලධාරීන් චීන ජාතිකයා අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

සජීවී ගෝනුස්සන් ඔහුගේ ගමන් මල්ලේ සඟවා තිබී ඇත

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here