පක්ෂ භේදයකින් තොරව රැකියා විරහිත සියලු උපාධිධාරීන්ට මාර්තු 1වනදාට පෙර රැකියා

මාර්තු මස 1 වැනිදා වන විට මෙරට සිටින සියලු රැකියා විරහිත උපාධිධාරින් සඳහා රැකියා ලබා දෙන බව අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා පවසයි.

මෙහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වු අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියේ, 2012 දී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් සියලු උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබා දීමට තීරණයක් ගත් බවත් කිසිදු භේදයකින් තොරව මෙය සිදු කිරිමට සිටි බවත් පැවසු අමාත්‍යවරයා, පසුගිය ආණ්ඩුව විසින් උපාධිධාරීන්ට ඉතා කුඩා කණ්ඩායමකට සංවර්ධන නිලධාරින් ලෙස පත්වීම් ලබා දුන් බවයි.

නමුත් මෙම පත්වීම් භේදයන් රැසක් ඇති කර ලබා දුන් බවත් පැවසු ඒ මහතා, ගෝඨාභය මහතා පැවසු ආකාරයටම මාර්තු මාසයේ 1 වන දාට පෙර රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් සියලු දෙනාට රැකියා ලබා දීමට කටයුතු කරන බවත් පැවසීය.

දැනට ඇති සංඛ්‍යා ලේඛන අනුව 50,000 කට අධික උපාධිධාරීන් පිරිසක් එලෙස ඇති බව පැවසු අමාත්‍යවරයා, එය කිසිදු භේදයකින් තොරව පාසල්වලට අන්තර් ගහණය කරන බවත් කියා සිටියේය

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here