හඬ පට තාක්‍ෂණය අනිසි ලෙස භාවිතා කිරීමක්: කථානායක

මෑතකදී කතා බහට ලක්වෙන පෞද්ගලික හඬ පට සංවාදවල දුරකථන පටිගත කිරීම තාක්‍ෂණය අනිසි ලෙස භාවිතා කිරීම බව කථානායක කරු ජයසූරිය පවසයි.

නව තාක්‍ෂණය රටකට යහපත් වුවත් තාක්‍ෂණය වැරදි ලෙස භාවිතා කිරීමෙන් සමාජයට හානියක් සිදුවන බව ඔහු පැවසීය.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ (යූඑන්පී) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතාගේ පෞද්ගලික සංවාදවල දුරකථන පටිගත කිරීම් පිළිබඳව ජයසූරිය අදහස් දක්වමින් කියා සිටියේය.

කථානායක කාර්යාලය ඔහු උපුටා දක්වමින් කියා සිටියේ ජංගම දුරකථන සහ වෙනත් සන්නිවේදන මාධ්‍ය මගින් පවුල් බිඳී ඇති බවයි.

එවැනි උපකරණ ආනයනය කරන ශ්‍රී ලංකාව වැනි රටවල් අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා භාවිතා කරන ආකාරය පිළිබඳව සොයා බැලිය යුතු බව ඔහු පැවසීය.

රාමනායක සහ පොලිස් විමර්ශකයින්, විනිසුරුවන්, මාධ්‍යවේදීන්, නිළියන් සහ වෙනත් අය සම්බන්ධ පෞද්ගලික දුරකථන සංවාදවල පටිගත කිරීම් කිහිපයක් පසුගියදා මාධ්‍යයට නිකුත් විය.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here