එක්සත් රාජධානිය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිසන්ධානය සඳහා කැප වෙයි

එක්සත් රාජධානිය (එක්සත් රාජධානිය) ශ්‍රී ලංකාව තුළ ප්‍රතිසන්ධානය සඳහා වූ තම කැපවීම යළිත් වරක් ප්‍රකාශ කර තිබේ. දකුණු ආසියාවේ එක්සත් රාජධානියේ විදේශ හා පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය කාර්යාල අධ්‍යක්ෂ ගරෙත් බේලි කොළඹ දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ නායකත්වය හමුවිය.

ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිසන්ධානය හා වගවීම සඳහා එක්සත් රාජධානියේ කැපවීම බේලි යළිත් අවධාරණය කළ බවයි.

ඔහු විදේශ අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා සමඟ සාකච්ඡා කළ අතර ශ්‍රී ලංකාවේ සංහිඳියාව හා වගවීම සම්බන්ධ කරුණු සාකච්ඡා කළේය. ආරක්ෂාව සහ දේශගුණික ප්‍රමුඛතා පිළිබඳ හවුල් අවශ්‍යතා පිළිබඳව ද ඔවුහු සාකච්ඡා කළහ.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here