යුරෝපා සංගමය එල්ටීටීඊය ත්‍රස්තවාදී ලැයිස්තුවේ තබා ඇත

යුරෝපා සංගමය (ඊයූ) තව දුරටත් එල්ටීටීඊය තහනම් ත්‍රස්ත සංවිධානයක් ලෙස නම් කර තිබේ. යුරෝපා සංගමයේ කවුන්සිලය ඊනියා යුරෝපා සංගම් ත්‍රස්තවාදී ලැයිස්තුව අළුත් කරන ලද අතර එය ත්‍රස්තවාදයට එරෙහිව සටන් කිරීමේ අරමුණින් සීමිත ක්‍රියාමාර්ගයන්ට යටත් වන පුද්ගලයින්, කණ්ඩායම් සහ ආයතන නම් කරයි.

මෙම ලැයිස්තුවේ සිටින පුද්ගලයින්, කණ්ඩායම් සහ ආයතන අතර දෙමළ ඊලාම් විමුක්ති කොටි (LTTE) ද සිටී.ලැයිස්තුවේ සිටින පුද්ගලයින්, කණ්ඩායම් සහ ආයතන යුරෝපා සංගමයේ ඔවුන්ගේ අරමුදල් සහ වෙනත් මූල්‍ය වත්කම් කැටි කිරීමට යටත් වේ. යුරෝපා සංගම් ක්‍රියාකරුවන්ට අරමුදල් සහ ආර්ථික සම්පත් ලබා දීම ද තහනම්ය.

කවුන්සිලයේ පොදු තනතුර 2001/931 / සීඑෆ්එස්පී සහ සභා රෙගුලාසි (ඊසී) අංක 2580/2001 යටතේ යුරෝපා සංගම් ලැයිස්තුවක් පිහිටුවීමට හා ඊට අදාළ සීමා කිරීම් පැනවීමට සභාවට බලය ඇත.

2001 සැප්තැම්බර් 11 ත‍්‍රස්ත ප‍්‍රහාරයෙන් පසුව 1373/2001 යූඑන්එස්සී යෝජනාව කි‍්‍රයාත්මක කිරීම සඳහා කවුන්සිලය විසින් පළමු වරට මෙම ලැයිස්තුව සකස් කරන ලදී. මෙම සම්බාධක තන්ත්‍රය යුරෝපා සංගම් පාලන තන්ත්‍රයෙන් 1267 (2011), 1989 (2011) සහ 2253 (2015) යෝජනාවලින් ක්‍රියාත්මක වන අතර අල්කයිඩා සහ අයිඑස්අයිඑල් / ඩේෂ් ඉලක්ක කර ගෙන ඇත.

යුරෝපා සංගමයට ස්වකීය සම්බාධක පාලන තන්ත්‍රයක් ඇති අතර එමඟින් අයිඑස්අයිඑල් / ඩේෂ් සහ අල්කයිඩා සහ ඒවාට සම්බන්ධ පුද්ගලයින් හෝ ආයතනවලට ස්වාධීනව සම්බාධක පැනවීමට යුරෝපා සංගමයට ඉඩ සලසයි.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here