රංජන්ගේ පක්‍ෂ සාමාජිකත්වය තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි රන්ජන් රාමනායකගේ පක්ෂ සාමාජිකත්වය තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇත.

එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහලේකම්, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා මේ බව පැවසුවේය.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here