අඩු ආදායම් ලාභීන්ට අඩු මිලට අත්‍යවශ්‍ය ආහාර

අඩු ආදායම්ලාභී ජනතාවට අඩු මිලට අත්‍යවශ්‍ය ආහාර සැපයීමේ ජාතික වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාවට නැංවීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා තීරණය කර ඇත.

මෙම වැඩසටහන යටතේ සෑම හිමිකම් ලාභියෙකුටම ආහාර මිලදී ගැනීමට විශේෂ ඉලෙක්ට්‍රොනික කාඩ්පතක් නිකුත් කරනු ලබන බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කළේය

සමෘද්ධිලාභීන්, සමෘද්ධි හිමිකම් නොලබන පුද්ගලයින්, ස්ථීර රැකියාවක් නොමැති සහ වැවිලි ක්ෂේත්‍රයේ කම්කරුවන්, රැකියා නොමැති පවුල්වල ආබාධිතයින්, වැන්දඹු පවුල්, ස්ථීර ආදායමක් නොමැති වැඩිහිටියන් සහ බරපතළ රෝගාබාධයන්ගෙන් පෙලෙන්නන් සිටින පවුල්වලට මෙම හිමිකම ලැබේ

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here