යාපනය බළප‍්‍රදේශයේ වැඩිහිටියන් වෙනුවෙන් යුද්ධ හමුදාවෙන් වැඩසටහනක්

යාපනය ආරක්‍ෂක සේනා ආඥාපති මෙිජර් ජෙනරාල් රුවන් වනිගසූරිය ජේෂ්ඨ නිලධාරිගේ උපදෙස් මත යාපනය ආරක්‍ෂක සේනා මුස්ථානය මගින් තෛපොංගල් දිනය නිමිති කොට ගෙන කයිතඩිහි ශන්ති වැඩිහිටි නිවාසයේදි වැඩසටහනක් 2020 ජනවාරි මස 15 වන දින පවත්වන ලදි.

මෙහිදි එම වැඩිහිටි නිවාසයේ නේවාසිකව සිටින වැඩිහිටියන් 205 දෙනෙකු වෙනුවෙන් සංගිතමය වැඩසටහනක් සමගින් තේ පැන් සංග‍්‍රහයක් පවත්වන ලදි.

මිට සමගාමිව 51 වන සේනාංකය මගින් ශාන්ත ජෝෂප් වැඩිහිටි නිවාසය ගුරුනගර් සහ සමුපාකාර වැඩිහිටි නිවාසය මුලායි වැඩිහිටියන් සදහා වටිනා තෑගි, දිවා ආහාර වෙිලක් සහ තේ පැන් සංග‍්‍රහයක ලබා දුන් අතර 52 වන සේනාංකය මගින් ශාන්ත වැඩිහිටි නිවාසය කයිතඩි සහ ශාන්ත ලුකස් වැඩිහිටි නිවාසය පුත්තුර් වැඩිහිටියන් සදහා කැලිපිසෝ සංගිතය සමගින් දිවා ආහාර වෙිලක් සහ තේ පැන් සංග‍්‍රහයක්, 55 වන සේනාංකය මගින් වැඩිහිටි සහ ළමා නිවාසය නෙල්ලිඅඩි ති‍්‍රපුද්ගල සංගිත වාදනය සමගින් දිවා ආහාර වෙිලක් ලබා දෙන ලදි.

මෙම අවස්ථාවන් ආරක්‍ෂක සේනා ආඥාපතිතුමන් 51, 55 වන සේනාංකාධිපතිවරුන් , යුධ හමුදා සාමාජිකයින් ඇතුළු පිරිසක් සහභාගි විය

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here