හර්ෂගේ පවුලේ ආකර්ෂණිය ජායා රූප පෙළ

 

රංගන ශිල්පී හර්ෂ තෙන්නෝන් සිය පුතුගේ පළමු උපන් දිනය වෙනුවෙන් කල ආකර්ශනීය ජායා රූප පෙළ …

 

0 0
Advertisements

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here