ලංකාවේ අතුරුදහන් වීම් සමාලෝචනය කරයි

ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු රටවල් 32 කින් නඩු 530 කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් විභාග කිරීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම බලහත්කාරයෙන් හෝ ස්වේච්ඡාවෙන් අතුරුදහන් වීම් පිළිබඳ 120 වන සැසිය 2020 පෙබරවාරි 10 සිට 14 දක්වා ජිනීවා නුවරදී පවත්වනු ඇත.

බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් වූවන්ගේ පිරිස්, රාජ්‍ය බලධාරීන්, සිවිල් සමාජ නියෝජිතයින් සහ අනෙකුත් පාර්ශවකරුවන් එක් එක් සිද්ධීන් පිළිබඳ තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීම සහ බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් වීම් පිළිබඳ නිරන්තර භාවිතයන් පිළිබඳව මෙහිදී සලකනු ලැබේ

බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් වීමෙන් සියලු පුද්ගලයින් ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳ ප්‍රකාශය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ඇති වූ බාධක, ප්‍රතිගාමී නීති සම්පාදනයන් සහ භාවිතයන් හෝ බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් වීමේ සිද්ධීන් ආමන්ත්‍රණය කිරීමේදී පද්ධතිමය වශයෙන් අසමත් වීම පිළිබඳව ද විශේෂවේදීන් විසින් විමර්ශනය කරනු ඇත.

රාජ්‍ය නොවන ක්‍රියාකාරීන් විසින් සිදු කරන ලද අතුරුදහන් කිරීම් මෙන්ම රාජ්‍ය අනුග්‍රහයෙන් සිදුකරන ලද බාහිර ක්‍රියාකාරකම් වල සන්දර්භය තුළ සිදුවන බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කිරීම් වැනි කරුණු ද සාකච්ඡා කෙරේ.

ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායමේ ඉතිරි සැසිවාරය පෞද්ගලිකව පවත්වනු ලැබේ. බලහත්කාරයෙන් හෝ ස්වේච්ඡාවෙන් අතුරුදහන් වීම් පිළිබඳ ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම ලෝකයේ සෑම ප්‍රදේශයකින්ම ස්වාධීන විශේෂවේදීන් පස් දෙනෙකුගෙන් සමන්විත වේ. සභාපති – ලුසියානෝ හසන් (ආර්ජන්ටිනාව) වන අතර උප සභාපති වන්නේ තායි-උං බයික් (කොරියානු ජනරජය) ය. අනෙක් සාමාජිකයින් වන්නේ හූරියා එස්-ස්ලමි (මොරොක්කෝව); කැනඩාවේ බර්නාඩ් ඩුහයිම් සහ හෙන්රිකාස් මිකෙවිසියස් (ලිතුවේනියාව) එම පිරිස වේ

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here