කළුතර හෝටල්වල සංචාරකයින් එළියට නොයන්න උපදෙස්

කළුතර හෝටල් වල සංචාරකයින්ට ගෘහස්ථව රැඳී සිටීමට උපදෙස් දී ඇත. ඇත්තේ කිරීටක කොරෝනා වයිරසය වැළඳී ඇති බවට තහවුරු වී ඇති බැවින් රෝගීන් කළුතරහි හෝටල්වල නැවතී සිටි බව හෝ එම දිස්ත්‍රික්කයේ සංචාරකයින් සමඟ යම් ආකාරයකින් සම්බන්ධ වී ඇත.

සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය අනිල් ජයසිංහ මහතා පැවසුවේ කිරීටක වෛරසය වැළඳී ඇති බව තහවුරු වූ රෝගීන් 13 දෙනෙකු කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් පැමිණි අය බවයි.

ඔවුන්ගෙන් කිහිප දෙනෙකු කළුතර සංචාරක කර්මාන්තයට සම්බන්ධ වී හෝ විදේශයන්හි සිට පැමිණ කළුතර හෝටලයක නැවතී සිටි බව ඔහු පැවසීය.

වෛද්‍ය අනිල් ජයසිංහ මහතා පැවසුවේ කළුතර හෝටල්වල සංචාරකයින් 900 ක් පමණ රැඳී සිටින බවයි. වෛරසය ආසාදනය වීමේ අවදානමක් ඇති බැවින් එහා මෙහා නොයා හෝටලයේම රැදී සිටීමට ඔවුන්ට උපදෙස් දී ඇත

0 0
Advertisements

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here