ගමන් වැළැක්වීමට අලූත් මාර්ග බාධක 600 ක්

දිස්ති‍්‍රක්ක අතර පුද්ගලයින් ගමන් කිරීම වළක්වාලීම සඳහා විශේෂ මාර්ග බාධක 600 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් රට පුරා අලූතෙන් ස්ථාපිත කර ඇත.

ඇඳිරි නීතිය තාවකාලිකව ඉවත් කෙරෙන කාලයේදී වුවද දිස්ති‍්‍රක්ක අතර ගමන් කිරීමට අවසර ලබා නොදෙන බව පොලිසිය පවසයි.

ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කර තැබෙන කාලයේදී වුව ද නිවසින් බැහැරව යාම සීමා කරන ලෙසට පොලිසිය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිිටියි.

0 0
Advertisements

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here