දින නියමයක් නොමැතිව මැතිවරණය සහ ඇදිරිනීතිය කල් යන ලකුණු

දින නියමයක් නොමැතිව ඉදිරි මැතිවරණය කල් දැමීමට අද පැවති කැබිනට් රැස්වීමේදී තීරණය කර ඇති බව ආරංචි මාර්ග පවසයි.

කැබිනට් මණ්ඩල සාමාජිකයකු Colombo Gazette Sinhala අප සමඟ පැවසුවේ මේ වන විට පවතින කොරෝනා තත්වය හේතු කොට ගෙන මෙම තීරණය ගෙන ඇති බවයි.

එමෙන්ම අද කැබිනට් රැස්වීමේදී දැනට පවතින ඇදිරි නිතිය ගැනද කතා වී ඇති අතර එහිදී ද දින නියමයක් නොමැතිව ඇදිරි නිතිය දීර්ඝ කිරීමට සාකච්චා වී ඇති බවද එම ආරංචි මාර්ග පවසයි

  • අශන්ති වරුණසුරිය
0 0
Advertisements

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here