තෑපැලෙන් ඖෂධ බෙදා දීම ඇරඹේ

සායන සඳහා ලියාපදිංචි රෝගීන් වෙනුවෙන් රජයේ රෝහල් විසින් නිකුත් කෙරෙන ඖෂධ රෝගීන්ගේ නිවෙසටම ගොස් ලබාදීමේ සේවාව අද සිට රට පුරා ව්‍යාප්ත කරන බව තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි .

කොළඹ සහ අවට ප‍්‍රදේශවලද ඊයේ සිට මෙම සේවා සැපයේ. රජයේ ඔසුසැල් මගින් නිකුත් කෙරෙන ඖෂධ ද තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් රෝගීන්ගේ නිවෙස්වලටම ගොස් භාරදීම සිදුවනවා. අද සිට එම සේවාව ද රටපුරා ව්‍යාප්ත කෙරේ.

මෙනේම රජයේ ඔසුසැල් විසින් නිකුත් කෙරෙන ඖෂධ රෝගීන්ට නිවෙසට ගොස් ලබාදීමේ සේවය සඳහා අයකිරීමක් සිදු කෙරේ.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here