රෝහල් වාට්ටු දෙකක රෝගීන් සහ කාර්ය මණ්ඩලය නිරෝධායනයට

රෝහල් දෙකෙහිම කොරෝනා වෛරස් ආසාදිත රෝගීන් හඳුනා ගැනීමෙන් පසුව රෝහල් වාට්ටු දෙකක රෝගීන් සහ කාර්ය මණ්ඩලය නිරෝධායනය කර ඇත.

කලුබොවිල රෝහලේ 5 වන වාට්ටුවේ රෝගීන් සහ කාර්ය මණ්ඩලය නිරෝධායනය කර ඇති බව බලධාරීහු පැවසූහ.

මේ අතර, වාට්ටුවේ කිරීටක වෛරස් ආසාදිත රෝගියෙකු අනාවරණය වීමෙන් පසුව නෙගම්බෝ රෝහලේ 20 වන වාට්ටුවේ රෝගීන් සහ කාර්ය මණ්ඩලය නිරෝධායනය කර ඇත.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here