සිංගප්පුරුවේ ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය සති දෙකකට වසයි

සිංගප්පුරුවේ පිහිටි ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය සති දෙකක කාලයක් සඳහා අද (30) සිට වසා තැබෙන බව විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි.

ඒ ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය පිහිටි ගොඩනැගිල්ලේ සිටි පුද්ගලයෙකු කොරෝනා වෛරසය ආසාධනය වී ඇත.

මෙම කාල සීමාව තුලදී හදිසි සේවා කටයුතු සඳහා පහත සඳහන් දුරකථන අංකයන් ඔස්සේ සම්බන්ධ විය හැකිය

(Consular Emergencies) +65 87414011/ +65 86546759/ email: slhcs@lanka.com.sg

(Migrant Workers, including FDWs) + 65 84981785/ 91810257 email: lypathi@lanka.com.sg

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here