අතවශ්‍ය භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ හිඟයක් නොමැති බවට සහතිකයක්

පොලිස් ඇඳිරි නීතිය යටතේ රටේ ඇතැම් ප්‍රදේශවලට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ හිඟයක් පිළිබඳ වාර්තා ලැබී නොමැති බව අත්‍යවශ්‍ය සැපයුම් පිළිබඳ විශේෂ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය පවසයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ කිරීටක කොරෝනා වෛරසය පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා දිවයින පුරා පොලිස් ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වේ.

කාර්ය සාධක බලකායේ මාධ්‍ය සම්බන්ධීකරණ අංශ ප්‍රධානී මහාචාර්ය චරිත හේරත් Colombo Gazette පැවසුවේ මේ සම්බන්ධයෙන් කටකතා පැතිරෙමින් පවතින නමුත් විමසීමේදී නිශ්චිත ක්ෂේත්‍ර සඳහන් නොවන බවයි.

විශේෂිත ප්‍රදේශ පෙන්වා දෙන්නේ නම්, අත්‍යවශ්‍ය සැපයුම් පිළිබඳ විශේෂ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය විසින් ඒ පිළිබඳව සොයා බලන ලෙස අදාළ ප්‍රදේශ නිලධාරීන්ට උපදෙස් දෙන අතර, අනතුරුව හානියට පත් ප්‍රදේශවලට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ අඛණ්ඩව සැපයීම සහතික කිරීමට පියවර ගන්නා බව හේරත් පැවසීය.

අතවශ්‍ය සැපයුම් පිළිබඳ විශේෂ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය අතවශ්‍ය භාණ්ඩ බෙදා හැරීමට සෘජුවම සම්බන්ධ නොවන නමුත් පෞද්ගලික සංවිධාන හා වෙළෙන්දන් සමඟ බෙදා හැරීමේ ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධීකරණය කරයි.

පොලිස් ඇඳිරි නීතිය යටතේ ඇතැම් ප්‍රදේශවලට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කිසියම් අඩුපාඩුවක් ඇත්නම් අත්‍යවශ්‍ය සැපයුම් පිළිබඳ විශේෂ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායට දැනුම් දෙන ලෙස මහාචාර්ය චරිතා හේරත් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

  • By Vyshnavy Velrajh
0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here