ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශිකයන් සඳහා වීසා දීර්ඝ කෙරේ


මෙරට වෙසෙන විදේශිකයින්ගේ වීසා බලපත්‍රවල වලංගු කාලය මැයි මස 12 වැනිදා දක්වා දීර්ඝ කර ඇති ආගමන විගමන පාලක ජනරාල්වරයා නිවේදනය කරයි

COVID-19 රට තුළ පැතිරීම හේතුවෙන් විදේශිකයන් ගණනාවක් ශ්‍රී ලංකාවේ අතරමංව සිටී.

ආගමන හා සංක්‍රමණ දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශිකයන්ගේ වීසා බලපත්‍ර 2020 මැයි 12 දක්වා දීර්ඝ කරන බවයි.

සියලුම වර්ගීකරණයන්ට අයත් වීසා බලපත්‍ර දීර්ඝ කිරීම සඳහා හිමිකම් ඇති බව එහි වැඩිදුරටත් දැක්වේ

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here