අතවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩ ආනයනය කිරීම අත්හිටුවීමට තීරණයක්

අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ හා ඉන්ධන හැර සියලුම සෙසු ආනයනික භාණ්ඩ ආනයනය කිරීම අත්හිටුවීමට සහ සීමා කිරීමට තීරණය කර ඇත.

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ දැනුම්දීමේ මාධ්‍ය හමුව අමතමින් බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා මේ බව පැවසිය

1 0

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here