මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් ඉල්ලා අස්වන බවට තර්ජනය කරයි

COVID-19 ආශ්‍රිත කටයුතු වලින් ඉවත් වන බවට මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් තර්ජනය කර තිබේ.

මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය කියා සිටියේ පීඑච්අයි හි අතිරේක පහසුකම් ලබා නොගෙන COVID-19 ආශ්‍රිත කටයුතු වල නිරත වී ඇති බවයි.

කිරීටක කොරෝනා වෛරසයට එරෙහි සටනේදී පීඑච්අයි විසින් කරනු ලබන කාර්යයන් ඔවුන්ගේ ජීවිත පමණක් නොව ඔවුන්ගේ පවුල්වල ජීවිත ද අවදානමට ලක් කර ඇති බව වෘත්තීය සමිතිය පැවසීය.

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ උත්සාහය සෞඛ්‍ය බලධාරීන් විසින් හඳුනා නොගැනීම පිළිබඳව වෘත්තීය සමිතිය කලකිරීමට පත්ව සිටින බවද ඔවුන් පවසයි.

COVID-19 ආශ්‍රිත කටයුතු වල නියැලී සිටින මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් සඳහා මූලික පහසුකම් නොමැතිකම පිළිබඳව වෘත්තීය සමිතිය අවධානය යොමු කළේය.

සමිතිය පැවසුවේ ගැටළු විසඳා නොගතහොත් අප්‍රේල් 4 සිට COVID-19 ආශ්‍රිත කටයුතු වලින් ඉවත් වන බවයි.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here