ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවය සහ සේවකයින්ගේ රැකියා සුරක්ෂිත කිරීමට පියවර

රටේ ආර්ථික අවශ්‍යතා සලකා බලමින්, ශ්‍රීලංකන් පවුලේ සාමාජික සාමාජිකාවන්ගේ ජීවනෝපායන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වන තම යුතුකම පිළිබඳව සැමවිටම සැලකිලිමත් වන අතර ජාතික ගුවන් සේවයේ ව්‍යාපාරික අඛණ්ඩතාව සහතික කිරීම සඳහා ද සෑම උත්සාහයක්ම දරමින් සිටින බව ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගමේ සභාපති සහ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය පවසයි.

ඔවුන් වැඩි දුරටත් මෙසේද පවසයි

COVID-19 වසංගතය හේතුවෙන් ගුවන් සේවා කර්මාන්තය බරපතල අර්බුදයකට මුහුණ දී සිටින අතර ගෝලීය වශයෙන් සමහර ගුවන් සමාගම් සිය ගුවන් යානා අර්ධ වශයෙන් හෝ සම්පූර්ණයෙන් මෙහෙයුම් නවතා දමමින්, අත්‍යවශ්‍ය නොවන සියලුම ව්‍යාපාරික කටයුතු අත්හිටුවමින් සහ කාර්ය මණ්ඩලය අනිවාර්ය වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබාදෙමින් හෝ වැටුප් කප්පාදු පනවමින් තම පිරිවැය අවම කරගැනීමටත් ව්‍යාපාර ආයතන ලෙස ඔවුන්ගේ ස්ථාවරය පවත්වාගෙන යාමට කටයුතු යොදා තිබේ.

මෙම පියවරයන්ට අනුව ශ්‍රීලංකන් සේවකයින් සඳහා 2.5% සිට 25% දක්වා මාස 3 ක කාලයක් සඳහා අනිවාර්ය වැටුප් අඩු කිරීමක් පැනවීමට සහ 2020 වර්ෂයේදී ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත සියලුම වැටුප් වර්ධක තාවකාලිකව නවතාලීමට කටයුතු යොදා තිබේ.

එසේම 2020 වර්ෂයේ ඉතිරිකිරීමේ පිරිවැය කෙරෙහි සෘජු බලපෑමක් ඇති ගුවන් භාණ්ඩ හුවමාරු සේවා හැර 2020 අප්‍රේල් මස 8 වන දින සිට අප්‍රේල් මස 21 වන දින දක්වා සියළුම ගුවන් ගමන් තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවයට සිදුව තිබේ.

කෙසේ වෙතත් ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගමේ කළමනාකාරිත්වය , ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවයේ සෑම කාර්ය මණ්ඩලයකම රැකියා ආරක්ෂා කිරීමට සෑම උත්සාහයක්ම දරන්නේ සිය කණ්ඩායමේ ශක්තියෙන්, මෙම අභියෝගයන් සාමූහිකව ජය ගන්නා බවට ඇති පූර්ණ විශ්වාසයෙනි.

එමගින් ගුවන් සමාගමේ ව්‍යාපාර අඛණ්ඩතාව සහතික කිරීම සඳහා වන උත්සාහයන් තවදුරටත් ශක්තිමත් කරනු ඇත.

ජාතික ගුවන් සේවයේ අඛණ්ඩ පැවැත්ම සහතික කිරීම සහ, සාමාජිකයන්ගේ අනාගතය ජීවනෝපායන් ආරක්ෂා කර ගැනීමට, ගුවන් සමාගමට සහාය වීමට සඳහා සිය කාර්ය මණ්ඩලය කරන කැපකිරීම් වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය අවංක කෘතවේදීතාව පළ කරයි.

මෙම අභියෝගාත්මක කාලවලදී ලබා දුන් සහයෝගය පිළිබඳව ශ්‍රීලංකන් කාර්ය මණ්ඩලයට සහ සියලුම වෘත්තීය සමිති අවංක අගය කිරීමට සභාපතිතුමන්, අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය සහ කළමනාකාරීත්වය එක්ව සිටියි.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here