රුපියල තවත් පහතට. ඩොලරය රු.193ත් පනියි

අමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ‍්‍රී ලංකා රුපියලේ විකුණුම් අගය තවත් පහත වැටිණි.

ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ වාර්තා අනුව අමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ විකුණුම් අගය රුපියල් 193.75 ක් දක්වා පහත වැටී ඇත.

ඊයේ දිනයේදීද, අමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ විකුණුම් අගය රුපියල් 192.80 ක් විය.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here