ලෝක බැංකුවෙන් අ.ඩො.මි.128ක මූල්‍යාධාරයක්

කොවිඩ් 19 වසංගතයට මුහුණදීම සඳහා ලෝක බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවට අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 128ක මූල්‍යාධාරයක් ලබා දීමට තීරණය කර තිබේ.

ඊයේ (02) රැස්වූ ලෝක බැංකුවේ විධායක අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ සැසියකදී රටවල් 25කට හදිසි මූල්‍යාධාර ලබාදීමට තීරණය කර ඇත

ඒ අනුව අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 1.9ක මුදලක් එම රටවල් වෙත ලබා දෙන අතර ඉන් වැඩිම මුදල වන වටිනාකම අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියනයක මුදල ඉන්දීයාවට ද ලබාදීමට තීරණය කර තිබේ.

රෝගීන් හදුනා ගැනිම , රසායානාගාර පරික්ෂණ සිදු කිරිම, පුද්ගල ආරක්ෂණ උපකරන ලබා ගැනිම සහ රෝහල් වාට්ටු නිරෝධායනය කිරිම සඳහා අදාල මුදල් යෙදවීමට නියමිතය .

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here