ඇඳිරි නීතිය කඩකළ පුද්ගලයන් 13,716 ක් දැලේ

මාර්තු මස 20 වන දින සිට අද මධ්‍යහ්න 12 දක්වා කාලය තුළ ඇඳිරි නීතිය උල්ලංඝණය කළ පුද්ගලයින් 13,716 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

පොලිස් භාරයට වාහන 3,423 ක්ද අද උදෑසන හයේ සිට මධ්‍යහ්න 12 දක්වා කාලය තුළ පමණක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 248 ක් බව පොලීසිය පවසයි.

එම කාලය තුළ පොලිස් භාරයට ගැණුනු වාහන සංඛ්‍යාව 70 කි

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here