හෙට සිට ඇඳිරි නීතියේ විශේෂ නිවේදනය

මුළු දිවයිනටම බලපැවැත්වෙන පරිදි ක්‍රියාත්මක කර ඇති ඇදිරි නීතිය දිස්ත්‍රික්ක 19 ක් සඳහා හෙට (6) තාවකාලිකව ඉවත් වේ.

නැවත හෙට පස්වරු 02.00 සිට අදාල දිස්ත්‍රික්කවලට යලි ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය

කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, පුත්තලම, මහනුවර සහ යාපනය දිස්ත්‍රික්ක හැරුණු විට සෙසු දිස්ත්‍රික්කවලට පනවා ඇති ඇඳිරි නීතිය මෙලෙස හෙට උදෑසන 06.00 ට ඉවත් කෙරේ.

වගකීමෙන් රජය දෙන උපදෙස් පිළිපදින ලෙසටද රජය ඉල්ලයි. හුදකලා ප්‍රදේශ ලෙස ප්‍රකාශ වූ ප්‍රදේශයන් ඒ අයුරින්ම බල පැවැත්වේ.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here