දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය නැවත දැනුම් දෙන තුරු වසා දමයි

දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය නැවත දැනුම් දෙන තුරු වසා දමා තිබේ.

ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට විශාල වශයෙන් මහජනතාව එක්රැස්වීමත් සමග වෛරසය ව්‍යාප්ත වීමේ අවදානමක් පවතිමත් ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට පැමිණෙන ජනතාව නිසි සෞඛ්‍ය ක්‍රමවේද අනුගමනය නොකිරීම හේතුවෙන් මෙම පියවර ගෙන ඇත.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here