මංගලගෙන් විශේෂ යෝජනාවක්

COVID-19 ට එරෙහිව සටන් කිරීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය ණය ලබා ගැනීමේ සීමාව ඉහළ නැංවීම සඳහා වහාම පාර්ලිමේන්තුවේ යෝජනාවක් ගෙන එන ලෙස හිටපු මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා රජයෙන් ඉල්ලා තිබේ.

COVID-19 ට එරෙහිව සටන් කිරීම සඳහා ලෝක බැංකු සමූහය විසින් ලබා දී ඇති මුදල ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 128 කි.
2020 ජනවාරි 01 සිට 2020 අප්රේල් 02 දක්වා කාලය තුළ රජය රු. ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුම්කර හරහා රුපියල් බිලියන 650.15 ක්, චීන සංවර්ධන බැංකුවෙන් ඩොලර් ණයක් ලබා ගැනීම සහ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සහ භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කරවල මූලික වෙන්දේසි, ඔහු පෙන්වා දුන්නේය.

තවද, මහ බැංකුවේ රජයේ සුරැකුම්පත් සහ මහ බැංකුවේ විවෘත වෙළඳපල මෙහෙයුම් පිළිබඳ වෙනත් දත්ත මගින් හිඟයට සැලකිය යුතු සෘජු මූල්‍යකරණයක් යෝජනා කරයි.

2020 ජනවාරි 1 සිට 2020 අප්‍රේල් 30 දක්වා කාලය සඳහා 2019 ඔක්තෝබර් 23 දින පාර්ලිමේන්තුවේ යෝජනාවක් මගින් අනුමත කරන ලද ණය ගැනීමේ සීමාව රු. බිලියන 721 කි. පසුගිය වසරේදී භාණ්ඩාගාරය විසින් රු. 2019 අපේ‍්‍රල් 3 සිට 2019 අපේ‍්‍රල් 30 දක්වා කාලය තුළ බිල්පත් හා බැඳුම්කර බිලියන 194 කි. එබැවින් ණය ගැනීමේ සීමාව උල්ලංගනය වීම ආසන්න බව බොහෝ දුරට විශ්වාසයි, හිටපු මුදල් ඇමති පැහැදිලි කළේය.

ණය ලබා ගැනීමේ සීමාව ළඟා වූ පසු රාජ්‍ය ණය නිකුත් කළ හැකි නීතිමය බලයක් නොමැති බව සමරාවිරා මහතා තවදුරටත් පැවසීය. එහි ප්‍රථිපලයක් වශයෙන්, මෙම අර්බුදය කළමනාකරණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය අරමුදල් රැස් කිරීමේදී රජයට දැරිය නොහැකි අභියෝගයන්ට මුහුණ දීමට සිදුවනු ඇත. මෙම නෛතික සංකූලතා හේතුවෙන්, COVID-19 ට එරෙහිව සටන් කිරීම සඳහා ලෝක බැංකුව විසින් ලබා දී ඇති ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 128 (රු. බිලියන 24.4) ක මෘදු ණය ලබා ගැනීම ප්‍රමාද විය හැකිය.

එබැවින්, වසංගතයෙන් පැන නගින මෙම හදිසි හා අනපේක්ෂිත අවශ්‍යතා සැලකිල්ලට ගනිමින්, ණය ගැනීමේ සීමාව ඉහළ නැංවීම සඳහා වහාම පාර්ලිමේන්තුවේ යෝජනාවක් ගෙන එන ලෙස මම රජයෙන් ඉල්ලා සිටිමි. ණය ගැනීමේ සීමාව වගකීමෙන් යුතුව වැඩි කරන එවැනි යෝජනාවකට සමස්ත පාර්ලිමේන්තුවම සහාය දෙන බව මට විශ්වාසයි යනුවෙන් ඔහු සදහන් කරයි

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here