ඇඳිරි නිතිය කැඩුවොත් නිරෝධායනයට

ඇඳිරිනීතිය උල්ලංඝනය කරන පුද්ගලයින් නිරෝධායනයට යොමු කරන බව පොලිසිය පවසයි.

ඒ අනුව දිස්ත්‍රික් සීමා හරහා ගමන් කරන පුද්ගලයින් සහ ඇඳිරි නීති බලපත් අවභාවිතා කරන පුද්ගලයින් දින 14ක කාලයක් අනිවාර්ය නිරෝධායනය කිරිම සඳහා මධ්‍යස්ථානය වෙත යොමු කරන බව නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ සඳහන් කර කළේය

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here