නව ගැසට්ටුවක්. NRFC ගිණුම්වලට සියයට 2ක අතිරේක පොළියක්

ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත වාසය කරන ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට සහ විදේශිකයන්ට වාසිදායක වන අයුරින් දැඩි විනිමය පාලන රෙගුලාසි සහ බදු බලපෑම්වලින් තොරව ශ්‍රී ලංකාවේ විශේෂිත ගිණුමක මුදල් තැන්පත් කිරීම සඳහා අවස්ථාව ලබා දෙමින් විශේෂිත ගැසට් පත්‍රයක් අද (09) දින නිකුත් කිරීමට පියවර ගන්නා බව සම කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.

අද දින පැවති කැබිනට් තීරණ මාධ්‍ය හමුවේ දී අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටයේය. මෙහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා කියා සිටියේ, විදේශ විනිමයෙන් තැන්පත් භාර ගන්නා NRFC ගිණුම්වලට 2% ක අතිරේක දිරිගැන්වීමේ පොළියක් ගෙවීමට පියවර ගන්නා බවයි.

“අපේ රටේ විදේශ විනිමය අනුපාතිකයේ ස්ථාවරත්වයක් ඇති කිරීම සඳහා, ඩොලරයට ගෙවන රුපියල් ප්‍රමාණයේ දිගින් දිගටම ඉහළ යෑම වැළැක්වීම සඳහා, රජය අනුගමනය කරන ක්‍රියාමාර්ගවල එක් ක්‍රියාමාර්ගයක් ලෙස අද (09) දිනයේ විශේෂිත ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් වෙනවා.“

“ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත වාසය කරන ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට සහ වෙනත් විදේශිකයන්ට වාසිදායක, විනිමය පාලන දැඩි රෙගුලාසිවලින් ලිහිල්ව, බදු බලපෑම්වලින් තොරව, විදේශවල රඳවා තබාගෙන තිබෙන මුදල් සහ තමන් සතුව තිබෙන අතිරික්ත මුදල් ශ්‍රී ලංකාවේ විශේෂිත ගිණුමක තැන්පත් කිරීම සඳහා ඉඩ ප්‍රස්ථා ලබා දෙන ගැසට් නිවේදනයක් අද දිනයේ දී නිකුත් වෙනවා.“

“විදේශ විනිමයෙන් තැන්පත් භාර ගන්න ගිණුම් තියෙනවා NRFC. ඒ පොළී අනුපාතිකයට අතිරේකව රජය විසින් , මහ බැංකුව විසින් අතිරේකව දිරිගැන්වීමේ පොළී ප්‍රමාණයන් ගෙවනවා 2%ක පොළියක්. ඒ නිසා මේ ඉතා වාසිදායක තැන්පතු වර්ගයක් බවට විදේශිකයන්ට පත්වෙනවා.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here