රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාල වල වෛරස් පරීක්ෂණ

ශ්‍රී ලංකාවේ COVID-19 රෝගීන් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාලවල PCR යන්ත්‍ර භාවිතා කිරීම රජය විසින් අනුමත කර ඇත.

කොළඹ, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර, පේරාදෙණිය, රුහුණ, කැලණිය සහ සබරගමුව ඇතුළු රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාල ගණනාවක PCR යන්ත්‍ර 56 ක් දැනට පවතින බව අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පැවසීය.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නියාරාචිගේ උපදෙස් පරිදි සබරගමුව විශ්ව විද්‍යාලය සිය පීසීආර් යන්ත්‍රය භාවිතා කරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ COVID-19 සඳහා රෝගීන් පරීක්ෂා කිරීම ආරම්භ කර ඇති බව ඔහු පැවසීය.

පීසීආර් යන්ත්‍ර භාවිතයෙන් අනෙකුත් රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලවල පරීක්ෂණ ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගනිමින් සිටින බව අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පැවසීය.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here