කාන්තාවන්ගේ, ගැබිණි මව්වරුන්ගේ සහ ගැහැණු ළමයින්ගේ අවශ්‍යතාවයන්ට UNFPA සහාය

හදිසි ආපදා අවස්ථාවකදී පාවිච්චි කිරීම සඳහා කල් තබා සූදානම් කරන ලද මාතෘ සහ කාන්තා ගරුත්ව උපකරණ කට්ටල තොගයක් එක්සත් ජාතීන්ගේ ජනගහන අරමුදලේ ශ්‍රී ලංකා නියෝජිත රිට්සු නකෙන් මිය විසින් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා වෙත භාර දෙන ලදී. එම අවස්ථාවට පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ (මාතෘ සහ ළමා සෞඛ්‍ය) වෛද්‍ය චිත්‍රමාලි ද සිල්වා, උපදේශන ප්‍රජා වෛද්‍ය නිලධාරී වෛද්‍ය නේතාන්ජලී මාපිටිගම සහ සෞඛ්‍ය සහ දේශීය වෛද්‍ය සේවා අමාත්‍යාංශයේ සංවිධාන සංවර්ධන අධ්‍යක්ෂ, මහජන සෞඛ්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය සුසී පෙරේරා ද සහභාගි වූ හ.

කොවිඩ්-19 වසංගතයට ප්‍රතිචාර දැක්වීම රජයන්ටත්, ප්‍රජාවන්ටත් දැඩි අභියෝගයක් වී තිබේ. පසුගිය දශක තුන තුළ, හදිසි අවස්ථා ප්‍රතිචාරවලදී සහ මානුෂීය අර්බුදවලදී එක්සත් ජාතීන්ගේ ජනගහන අරමුදල විසින් රජයට අඛණ්ඩව සහාය ලබා දී තිබේ. රු. මිලියන 3.1ක (ඩොලර් 36,000ක) වටිනාකමකින් යුක්ත මෙම මාතෘ සහ කාන්තා ගරුත්ව උපකරණ කට්ටල තොගය වනාහි හදිසි අවස්ථාවලදී ඵලදායී ලෙස ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා රටවලට උපකාර කරනු පිණිස ඔස්ට්‍රේලියානු රජයේ විදේශ කටයුතු සහ වෙළඳ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ආරම්භ කරන ලද කලාපීය ආපදා සූදානම් කිරීම්වල කොටසකි. මෙම මාතෘ හා කාන්තා ගරුත්ව උපකරණ කට්ටල කල් තබා සූදානම් කර තබනු ලැබුවේ ඔක්ස්ෆෑම් ශ්‍රී ලංකා සංවිධානය සමග හවුල්කාරිත්වයෙනි.
මාතෘ හා කාන්තා ගරුත්ව උපකරණ කට්ටල තුළ ස්වස්ථතා සහ සනීපාරක්ෂක උපකරණ මෙන් ම දේශීය ප්‍රජාවන් තුළ ප්‍රජනන වියේ මව්වරුන්ගේ, කාන්තාවන්ගේ සහ ගැහැණු ළමයින්ගේ අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් විශේෂයෙන් තෝරාගන්නා ලද ද්‍රව්‍ය ද ඇතුළත් වේ. මෙම මුලපිරුමෙහි අරමුණ වන්නේ කාන්තාවන්ගේ සුවපහසුව, සංචලනය සහ ශාරීරික හා මානසික සෞඛ්‍යය සම්බන්ධයෙන් වැඩියෙන්ම බලපාන සරලම උපකරණ සැපයීමයි.

එක්සත් ජාතීන්ගේ ජනගහන අරමුදලේ ආසියා පැසිෆික් කාර්යාලය ඔස්ට්‍රේලියානු රජයේ විදේශ කටයුතු සහ වෙළඳ දෙපාර්තමේන්තුව සමග දිගු කාලීන හවුල්කාරිත්වයක් ඔස්සේ කලාපයේ රටවල මානුෂීය ප්‍රතිචාර සඳහා රු. මිලියන 71ක් (ඩොලර් 165,000ක්) වෙන් කර තිබේ. මෙම කල් තබා සූදානම් කරන ලද ප්‍රජනන සෞඛ්‍ය සැපයුම් මගින් හදිසි ආධාර වේගවත් කරමින් ජීවිත ආරක්ෂා කරනු ලැබේ. මානුෂීය ප්‍රතිචාර දැක්වීම්වලදී කාන්තාවන්ගේ සහ ගැහැණු ළමයින්ගේ ප්‍රජනන සෞඛ්‍ය අවශ්‍යතා සහ ආරක්ෂාව සම්බන්ධ කාරණා සහතික කිරීම වෙනුවෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ ජනගහන අරමුදල අවධානය යොමු කරයි. ඒ සඳහා එම සංවිධානය ශ්‍රී ලංකා රජය, සිවිල් සමාජ සංවිධාන සහ වෙනත් සංවර්ධන හවුල්කරුවන් සමග එක්ව ක්‍රියාත්මක වේ.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here