පාර්ලිමේන්තුව නැවත රැස් කිරීම ප්‍රමුඛතාවයක් නොවන බව රජය කියයි

රට අර්බුදයකට මුහුණ දී සිටින මොහොතක, පාර්ලිමේන්තුව නැවත රැස් කිරීම දැන් සලකා බැලිය යුතු නැති බව රජය පවසයි.

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා කොළඹ ගැසට් පත්‍රයට කියා සිටියේ ශ්‍රී ලංකාවේ COVID-19 සමඟ සටන් කිරීමට එය හේතු නොවන බැවින් පාර්ලිමේන්තුව නැවත කැඳවීම දැන් ප්‍රමුඛතාවයක් නොවිය යුතු බවයි.

දමිළ ජාතික සන්ධානය (ටීඑන්ඒ) සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂය (යූඑන්පී) රජයට අරමුදල් සැපයීම සහ ශ්‍රී ලංකාවේ COVID-19 අර්බුදය පිළිබඳ විවාද කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුව නැවත කැඳවන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටියහ.

පාර්ලිමේන්තුව යලි රැස් කිරීම මගින් විෂයය පිළිබඳ විවාදයට වේදිකාවක් පමණක් නිර්මාණය වන අතර වෛරසය තවදුරටත් පැතිරෙනු ඇතැයි රාජපක්ෂ පෙන්වා දුන්නේය.

රජපක්ෂ මහතා කියා සිටියේ ඒ වෙනුවට රජයේ අවධානය යොමු විය යුත්තේ මෙවැනි අවස්ථාවක දුෂ්කරතා මඟහරවා ගැනීමට පීඩාවට පත් මහජනතාවට උපකාර කිරීමයි.

COVID-19 අර්බුදයට වඩාත්ම සාර්ථක ලෙස මුහුණ දුන් ජාතියක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ලොව පුරා පැසසුමට ලක්ව ඇතැයි නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පැවසීය.

මෙම තත්වයට මුහුණ දීම සඳහා ප්‍රමාණවත් නීති ඇති බව රජය විසින් සනාථ කර ඇති අතර අර්බුදය කාර්යක්ෂමව විසඳීම සඳහා දැනටමත් නීති ගණනාවක් ක්‍රියාත්මක කර ඇති බව ඔහු පැවසීය.

රාජපක්ෂ මහතා නිගමනය කළේ පාර්ලිමේන්තුව නැවත රැස් කිරීමෙන් රටට අනතුරක් වනු ඇත්තේ COVID-19 තවදුරටත් ව්‍යාප්ත විය හැකි මාධ්‍යයක් නිෂ්පාදනය කිරීමෙන් පමණක් බවයි

  • By Vyshnavy Velrajh
0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here