ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කීපයකට හදිසි ජල කප්පාදුවක්

බියගම ජල පවිත්‍රාගාරයේ ප්‍රධාන විදුලි ට්‍රාන්ස්පෝමරයේ හදිසි නඩත්තුවක් හේතුවෙන් අද(11) සවස 4 සිට පැය 12 ක කාලයක් සඳහා කැලණිය හා තවත් ප්‍රදේශ කීපයක ජල කප්පාදුවක් සිදු කරන බව ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලප්‍රවාහන මණ්ඩලය පවසයි.

ඒ අනුව කැලණිය, පෑලියගොඩ, වත්තල, මාබෝල, ජාඇල, කටුනායක, සීදූව නගර සභා බලප්‍රදේශය හා බියගම, මහර, දොම්පේ ප්‍රාදේශීය සහ ගම්පහ ප්‍රාදේශීය බලප්‍රදේශයේ කොටසකට මෙම ජලකප්පාදුව සිදු කෙරේ

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here