පොලිසියේ 11ක් මාරු

ජාතික පොලිස් කොමිසමේ සහ මැතිවරණ කොමිසන් සභාවේ අනුමැතිය පරිදි සේවා අවශ්‍යතා මත ජේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයෙක්, නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයෙක්, පොලිස් අධිකාරිවරුන් පස් දෙනෙක් ඇතුළු නිලධාරින් 11 දෙනෙක්ට ස්ථාන මාරුවීම් ලබාදී ඇත

ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ හා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතිය පරිදි පොලිස් නිලධාරීන් කීපදෙනෙකුට ස්ථාන මාරුවීම් ලබා දී තිබේ.

සේවයේ අවශ්‍යතාවය පරිදි මෙම නිලධාරීන්ට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ස්ථාන මාරුවීම් ලබා දී ඇතැයි පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ඨාශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව මධ්‍යම පළාතේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා හා සුබසාධක දිසාවේ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා ඇතුළු පොලිස් අධිකාරීවරු සිව් දෙනෙකුට, එක් කාන්තා පොලිස් අධිකාරිවරියකට හා ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂකවරු සිව් දෙනෙකුට ස්ථාන මාරුවීම් ලබා දී ඇත

 

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here