මාර්ගයට පැමිණීමේ දී මුව ආවරණයක් පළදින්න

මහා මාර්ග හා අතුරු මාර්ගවල ගමන් කරන සෑම තැනැත්තෙකුම මුව ආවරණයක් පැළදිය යුතු බව ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය නිවේදනය කරන බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකශක පොලිස් අධිකාරි ජාලිය සේනාරත්න මහතා පවසයි.

මාර්ගයේ ගමන් ගන්නා සෑම අවස්ථාවකම මුව ආවරණයක් පැලදගෙන ගමන් කරන ලෙස ඉල්ලීමක් කරයි.

රජයේ නිලධාරීන් විශාල පිරිසක් මහජනතාවගේ නොසැළකිලිමත්කම නිසා ස්වයං නිරෝධායනයට යොමු කර තිබෙනව. එම නිලධරීන්ගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව තහවුරු කර සේවය අඛණ්ඩව ලබාගෙන ශ්‍රී ලංකාවෙන් කොරෝනාව සහමුලින් ම තුරන් කිරීමට අවස්ථාවක් තිබෙන බවද පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා ජනතාවට දැනුම් දෙයි.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here