අලූත් අවුරුද්දේ උත්සව බැහැ

උදාවන සිංහල සහ දෙමළ අලූත් අවුරුද්ද නිමිති කර ගනිමින් කිසිදු ආකාරයක මහජන ඒකරාශීවීමක් සිදු නොකරන්නැයි නැවත සිහි කැදවීමක් සිදු කරයි

අලූත් අවුරුදු සැමරුම නිවසට සහ පවුලේ සමාජිකයන්ට පමණක් සීමා කරන ලෙසයි රජය අවස්ථා කිහිපයකදීම ඉල්ලා සිටි අතර එසේ තිබියදීත් ග‍්‍රාමීය මට්ටමින් කුඩා ප‍්‍රමාණයේ අලූත් අවුරුදු උත්සව සංවිධානය කිරීමට ඇතැම් පිරිස් සූදානම්වන බවට පොලිසියට තොරතුරු ලැබී තිබේ

ඒ අනුව ග‍්‍රාමිය මට්ටමින් ජංගම මුර සේවා සහ යතුරු පැදි සංචාර වැඩි කරන ලෙසයි වැඩබලන පොලිස්පතිවරයා සියලූ පොලිස් ස්ථාන වෙත උපදෙස් දී ඇත

කිසියම් ස්ථානයක අලූත් අවුරුදු උත්සවයක් සංවිධානය කරන්නේ නම් ඒවා වලක්වාලන ලෙසද වැඩබලන පොලිස්පතිවරයා සියලූ පොලිස් ස්ථාන වෙත උපදෙස් ලබා දී තිබේ

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here