ඩොලරයේ විකුණුම් මිල පහළට

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ දෛනික විනිමය අනුපාතික සටහනට අනුව අද (15) දින එක්සත් ජනපද ඩොලරයක ගැණුම් මිල රු. 188.51 ක් ලෙසින් හා විකුණුම් මිල රු. 195.78 ක් ලෙසින් වාර්තා වේ.

පසුගිය සතිය තුළ දී එක්සත් ජනපද ඩොලරයට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා රුපියල සීඝ්‍රයෙන් පිරිහෙමින් පැවති පසුබිමක අද (15) දින මෙලෙස ඩොලරයේ විකුණුම් මිල රු. 200 සීමාවේ සිට රු. 195 සීමාවක දක්වා පහළ යාම කැපී පෙනෙන සිදුවීමකි.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here