වසා දැමූ තාරාපුරම් යළි විවෘතයි

කොරෝනා ආසාදිතයෙකු මන්නාරම තාරාපුරම් ගම්මානයේ මළ ගෙදරක් වෙනුවෙන් පැමිණීමත් සමඟ ඇති වු සැක සහිත තත්වයක් මත තාවකාලිකව පසුගිය 08 වැනිදා සිට වසා දමා තිබු ගම්මානය අද(15) සිට නැවත සාමාන්‍ය කටයුතු වෙනුවෙන් විවෘත කොට ඇත.

ගම්මානය සාමාන්‍ය කටයුතු වෙනුවෙන් විවෘත කරනු ලැබුවද පොලිසිය හා යුධ හමුදාවේ නිරීක්ෂණය යටතේ තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වේ.

පුත්තලම ප්‍රදේශයෙන් හදුනාගත් කොරෝනා රෝගී පුද්ගලයෙකු මන්නාරම තාරාපුරම් ගම්මානය වෙත පැමිණී බවට ලද තොරතුරක් මත ගම්මානය තාවකාලිකව වසා දැමිණි.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here