ජුනි වලට රු.5000 නැහැ

වෛරස් අර්බුදයට මුහුණ දීම සඳහා ආධාරයක් ලෙස අප්‍රේල් සහ මැයි මාසවලදී මහජනයාට ගෙවනු ලබන රුපියල් 5000 සහන දීමනාව ජාතික මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙත පැමිණිලි කිරීමක් නිසා ගෙවනු නොලැබේ. ඒ අනුව මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා පවසා ඇත්තේ මැතිවරණ කාල සිමාව නිසා එසේ ගෙවීම අනුමත කල නොහැකි බවය.

වෛරසයෙන් පීඩාවට පත් පුද්ගලයින් සඳහා අප්‍රේල් සහ මැයි මාස සඳහා දීමනාව 5000 ල්ලබ දීමට කටයුතු සම්පාදනය විය .

කැබිනට් මණ්ඩලයේ සම ප්‍රකාශක බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා කියා සිටියේ ජාතික මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව යම් යම් ගැටළු මතු කර ඇති බැවින් දීමනාව ගෙවීම අත්හිටුවා ඇති බවය

ගුණවර්ධන මහතා කියා සිටියේ ඡන්දය ලබා ගැනීමේ අරමුණින් මෙම මුදල් ගෙවා නොමැති බවයි. කෙසේ වෙතත්, ජාතික මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් නිකුත් කරනු ලබන ඕනෑම නියෝගයකට රජය ගරු කරන බවත්, එවැනි අවශ්‍යතාවයක් ඇති වුවහොත් ජුනි මාසයේදී ගෙවීම අත්හිටුවන බවත් ඔහු පැවසීය.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here