හෝමාගම ක්‍රීඩාංගනයෙන් කිසිවකු නොමඟ නොයනවන බව බන්දුල අවධාරනය කරයි

By Easwaran Rutnam

කැබිනට් මණ්ඩලයේ සම ප්‍රකාශක බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා කියා සිටියේ යෝජිත හෝමගම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය සම්බන්ධයෙන් කිසිවෙකු නොමඟ නොයන බවයි.

මෙම ව්‍යාපෘතිය ප්‍රදේශයේ සහ අවට ජනතාවට උපකාර කරන බව ද අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේය. හෝමාගම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණ ව්‍යාපෘතියට හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් සහ වෙනත් අයගේ ප්‍රහාර එල්ල වී තිබේ.

හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් වන අර්ජුන රණතුංග, රොෂාන් මහනාම සහ මහේලා ජයවර්ධන. මෙම ව්‍යාපෘතියට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය (අයිසීසී) අරමුදල් සපයන බව ගුණවර්ධන මහතා මේ සතියේ උපුටා දක්වමින් කියා සිටියේය.

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදය ගම්මන්පිල ගුණවර්ධනගේ ප්‍රකාශය ප්‍රතිරාවය කළ නමුත් පසුව ගුණවර්ධන විසින් සපයන ලද තොරතුරුවලින් තමා නොමඟ ගිය බව පවසමින් ඔහුගේ ප්‍රකාශය ඉල්ලා අස්කර ගත්තේය.

අද පශ්චාත් කැබිනට් මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී ඒ පිළිබඳව විමසූ විට ගුණවර්ධන කියා සිටියේ තමා කිසිවෙකු නොමඟ යවා නොමැති බවයි. හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදය ගම්මන්පිලාට තම මතය ප්‍රකාශ කිරීමට අයිතියක් ඇති බව ඔහු පැවසීය.

ගුණවර්ධන මහතා කියා සිටියේ යෝජිත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණ ව්‍යාපෘතිය සඳහා තමා පෙනී සිටින බවත් ඒ සඳහා ඉඩම ලබා ගැනීමෙන් තම කාර්යභාරය ඉටු කළ බවත්ය.

මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා රජය අරමුදල් සපයන්නේ නැති බවත් එය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මණ්ඩලය විසින් මෙහෙයවනු ඇති බවත් ඔහු නැවත අවධාරණය කළේය.

ක්‍රීඩාංගණය ඉදිකිරීම වහාම ආරම්භ නොකරන බව ගුණවර්ධන මහතා පැවසීය. හෝමාගම හි දියගම හි මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා අක්කර 126 ක ඉඩමක් වෙන් කර ඇති බව ඔහු පැවසීය.

මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපති ධුරයේ සිටියදී මෙම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කර තිබූ නමුත් පසුව එය අත්හිටුවන ලදී. යෝජිත ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට මුලින් 40,000 ක ආසන ධාරිතාවක් ඇති අතර දිවා රාත්‍රී තරග පැවැත්විය හැකිය.

දෙවන අදියර යටතේ ක්‍රීඩාංගනයට අමතර ආසන 20,000 ක් ඇති අතර මුළු ආසන ධාරිතාව 60,000 දක්වා ඉහළ යනු ඇත.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here