ඇඳිරි නීතිය කඩ කර අත්අඩංගුවට පත් පිරිස 61 621 ක්

මාර්තු මස 20 වන දින සිට අද (22) උදෑසන 6 දක්වා වු කාලය තුළ ඇඳිරි නීතිය උල්ලංඝනය කර අත්අඩංගුවට පිරිස 61 621 ක් බව පොලීසිය පවසයි.

එලෙස අත්අඩංගුවට පත් මුළු වාහන සංඛ්‍යාව 17 322 කි. මේ අතර ඊයේ (21) උදෑසන 6 සිට අද උදෑසන 6 දක්වා වු කාලය තුළ පමණක් පුද්ගලයින් 528 ක් හා වාහන 150 ක් ඇඳිරි නීතිය උල්ලංඝනය කිරීම හේතුවෙන් අත්අඩංගුවට පත්ව ඇතැයි ‍පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ඨාසය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.

මාර්තු මස 18 වන දින සිට අද දක්වා වු කාලය තුළ 18496 ක් මේ සම්බන්ධයෙන් නඩු පවරා තිබේ. එයින් නඩු පැවරීම්වලට අදාළ දඬුවම් නියම කිරීම් 6991 ක් ද සිදු කර ඇත

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here