කොම්පඤ්ඤ වීදියේ ගින්නකින් නිවසක් සම්පූර්ණයෙන් විනාශයි

කොළඹ, කොම්පඤ්ඤ වීදිය, කුමාරන් රත්නම් මාවතේ පිහිටි නිවසක අද(22) දහවල් ඇති වූ ගින්නකින් එම නිවස සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වී තිබේ.

ගින්නෙන් කිසිවෙකුට හානි සිදුව නොමැති අතර, අවට නිවාසවලට ගින්න පැතිර යාම මේ වන විට වැළක්වා ඇත

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here