සුළඟින් නිවාස වලට හානි

වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ කුඩා ඔය හල්මිල්ල වැව ගම්මානය හරහා ඊයේ (8) පස්වරුවේ හමාගිය තද සුළඟකින් නිවාස 15කට පමණ හානි සිදු වී ඇති අතර ඉන් නිවාස හතරක් පූර්ණ වශයෙන් විනාශ වී ඇත.

ඊයේ පස්වරුවේ පැවති වර්ෂාපතනය සමඟ එක්වරම මෙම සුළං තත්ත්වය හටගත් බව ප්‍රදේශයේ ජනතාව පවසන අතර විනාඩි 5ක් පමණ කාලයක් තුල මෙම සිදු වීම සිදු වී ඇත

සුළං තත්ත්වය නිසා නිවාස වල වහල විනාශ වී ඇති අතර නිවාස වලටද ගස් කඩා වැටී ඇති අතර ඊට අමතරව මාර්ග හරහා ගස් කඩා වැටී ඇති අතර එම නිසා ප්‍රදේශයේ විදුලිය ද විසන්ධි වී තිබේ.

මොනරාගල දිස්ත්‍රික් ආපදා කලමනාකරණ ඒකකය ආපදාවට පත් වූ පවුල් වෙනුවෙන් කඩිනමින් සහන සැලසීමට කටයුතු යොදා ඇත.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here