ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් ශ්‍රී ලාංකික සිසුන්ගේ දෙමාපියන්ට සහතිකයක්

කොරෝනා වෛරස් අර්බුදය අතරතුර තාවකාලික වීසා බලපත්‍රලාභීන්ගේ විධිවිධාන වෙනස් කිරීමට බලධාරීන් කටයුතු කරන බැවින් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ශ්‍රී ලාංකික සිසුන්ගේ දෙමාපියන්ට බිය නොවන ලෙසට ඔස්ට්‍රේලියාව සහතිකයක් ලබා දී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ඕස්ට්‍රේලියානු මහ කොමසාරිස් ඩේවිඩ් හොලි මහතා පැවසුවේ ජාත්‍යන්තර සිසුන්ට ඔවුන්ගේ වීසා කොන්දේසි සපුරාලීම වෛරසය විසින් වළක්වා ඇති අවස්ථාවල දී ඕස්ට්‍රේලියානු රජය නම්‍යශීලී වනු ඇති බවයි.

මාස 12 කට වැඩි කාලයක් ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිටින මූල්‍ය දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ දී සිටින සිසුන්ට ඔවුන්ගේ ඕස්ට්‍රේලියානු අධීක්ෂණයට ප්‍රවේශ විය හැකිය.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here