මුලතිව් ගුවන් හමුදා කඳවුරෙන් පිරිසක් නිවෙස් වෙත

පසුගිය මාර්තු මස 22 වනදා සිට ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා මුලතිව් කඳවුරෙහි නිරෝධායනයට ලක්වූ පිරිසක් සිය නිවෙස් වෙත පිටත් කර හැර තිබේ.

විදෙස් රටවල සිට පැමිණ මුලතිව් ගුවන් හමුදා කඳවුර තුළ පිහිටි නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ රැදීසිටි 203 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කණ්ඩායමක් මෙලෙස නිරෝධායන කාලසීමාව අවසන් කිරිමෙන් පසු සිය නිවෙස් වෙත පිටත් කර හැරිමට පියවර හමුදා මූලස්ථානය පියවර ගෙන ඇත

ඔවුන් නිවෙස් වෙත පිටත් කර හැරිම සඳහා ප්‍රවාහන පහසුකම්සැලසීමට ද පියවර ගත් බවයි ගුවන් හමුදා මූලස්ථානය පැවසිය

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here