ගතවූ පැය 24ට ඇඳිරි නීතිය කඩ කළ පුද්ගලයන් 1600ක් අත්අඩංගුවට

අද අළුයම 06න් අවසන් වූ පැය 24තුලත් ඇඳිරි නීතිය උලල්ංඝනය කල පුද්ගලයින් 1600කට ආසන්න පිරිසක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

ඇඳිරි නීතිය නොසලකා යාඥා මෙහෙයකට එක්ව සිටි පිරිසක්ද ඒ අතර වන අතර ආගමික කටයුතු සිදු කිරීමේදී වුවද මේ දිනවල සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාවට ප‍්‍රමුඛතාව ලබා දීම වඩා වැදගත්වන බවත් උදාවන සිංහල සහ දෙමල අලූත් අවුරුද්ද සැමරීමද නිවෙස්වලම රැදී සිට පවුලේ සමාජිකයන් සමග පමණක් සිදු කරන ලෙසටත් පොලිසිය ඉල්ලයි

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here